Onze geschiedenis

1985: Coby Welgemoed en Jos Uiterwijk vragen mij, Inez ter Beek, of ik binnen het Nivon les wil gaan geven in Internationale Volksdans. In september van dat jaar start de eerste groep op de woensdagavond. Ongeveer 10 jaar is deze groep samen totdat er teveel niveauverschil ontstaat. De naam Ivanica wordt gekozen door en voor de groep, om de prachtige muziek, maar vooral ook om de tekst, die ons vertelt over zang, dans, zon, liefde, vrijheid en democratie.

1995: Ons 10 jarig bestaan. Tijd voor een reunie! Doorgaans zijn wij geen demonstratiegroep. Toch treden we af en toe op, als er verzoeken zijn. We maken onze kleding zelf en werken hard aan de demonstratie-programma’s. Er wordt gestart met een tweede dansgroep, de beginnersgroep, waarbij vooraf een half uur bijles wordt gegeven.

2004: Er komt nog een groep bij. De 60 + groep, ook wel de maandag-groep genoemd.

2005: Ons 20-jarig bestaan. We houden een groots (verkleed en al) Zigeuner-feest rondom de Tuindorp vijver.

2006: Yvonne Eikeboom start met lesgeven. Daardoor ontstaan er meer mogelijk-heden en een betere verdeling t.a.v. het lesgeven aan verschillende groepen. We starten de groep halfgevorderd-snel. Ook ontstaat de behoefte een groep te starten voor mensen die jarenlang gevorderd danservaring hebben opgedaan en wat rustiger willen gaan dansen. De groep halfgevorderd-rustig gaat van start. 

2006: We organiseren voor de eerste keer in de maanden juli en augustus onze “ZomerDans”. Bedoeld voor alle mensen in de regio die wekelijks (in vakantietijd)  op de woensdagavonden willen komen volksdansen. Op deze avonden geven verschillende dansleiders uit de provincie les. Tot op heden bestaat de “ZomerDans” en deze wordt zeer enthousiast bezocht door veel mensen.

2008: De jaarlijkse dans-workshops en culturele filmavonden gaan van start en worden tot op heden nog gehouden. De woensdagavonden tellen inmiddels vier groepen: de beginners-groep, de halfgevorderd-rustig-groep, de halfgevorderd-snel-groep en de gevorderden-groep. De maandagochtend telt één groep, die inmiddels maandag-groep genoemd wordt. De mogelijkheid tot “snuffelen” ontstaat. De dansleden kunnen, als zij dat willen, bij alle groepen gaan “snuffelen”. Zij kunnen daarna bij meerdere groepen gaan dansen.

2010: Ons 25-jarig bestaan! In ons Nivongebouw wordt een “Groots en onvergetelijk” verkleed Arabisch feest georganiseerd.

2012: Marian Kamminga gaat lesgeven. Opnieuw ontstaan er weer mogelijkheden. Er volgt een herindeling van dansleiders en groepen. De drie dansleiders nemen zo nodig elkaars lessen over en kunnen onderling ruilen of in geval van ziekte, met een gerust hart thuisblijven of met vakantie gaan.

2014: De “Winterdans” gaat van start. Deze dansinstuif is, evenals de “ZomerDans”, bedoeld voor alle volksdans-liefhebbers uit de regio.

2015: Ons 30-jarig bestaan! Wij hebben nu zo’n 60 leden en dat aantal groeit nog steeds gestaag. Inmiddels hebben wij een groot internationaal muziek en dansrepertoire opgebouwd en genieten we volop van de culturele verhalen en de prachtige muziek. De dansleiders en de leden van Ivanica dansen nog steeds met veel motivatie en plezier! De gezamenlijke dans, het plezier en het onderlinge contact staan bij Ivanica op de voorgrond. Laten we dit vooral behouden !!! 

2015: Ons 30-jarig bestaan. We hebben ongeveer 60 leden, een groot internationaal muziek- en dansrepertoire opgebouwd en we genieten volop van de culturele verhalen en de prachtige muziek.  Dansleiders en leden dansen met veel motivatie en plezier.

2019: Marian start een zitdansgroep voor mensen die niet (meer) zo goed ter been zijn maar toch willen blijven dansen. Ook wordt aan zomerdans de zomerinstuif toegevoegd: voor mensen die wat rustiger willen dansen, overdag.

2020: 22 maart, de ledenvergadering. Hierna blijkt een aantal aanwezigen besmet met het coronavirus dat in februari zijn intrede heeft gedaan in ons land en zal uitgroeien tot een wereldwijde epidemie. Voor Ivanica breekt een periode aan van allerhande maatregelen en aanpassingen, van ontsmetten, mondkapjes, luchten, anderhalve meter afstand houden d.m.v. stippen op de grond,  geen handen vast, geen parendansen, QR codes controleren, buiten dansen op het (nogal hobbelige) gras tot een paar keer een totale stop. Pas tegen het eind van 2022 wordt de situatie geleidelijk aan weer normaal.

2021: Op 30 juni nemen we na 36 jaar afscheid van Inez ter Beek als dansleider met een daverend feest, waarbij Inez wordt benoemd als erelid. Al moet er nog wel de gepaste corona-afstand worden gehouden…

2022: In de zomer wordt naast zomerdans en instuif ook een paar keer zitdans georganiseerd.

2023: Het ledental is teruggelopen, o.a. door de coronaperiode. Dit jaar staat in het teken van “branding”: het onder de aandacht brengen van werelddans en van Ivanica in het bijzonder, d.m.v.  onder andere een  flashmob en workshops.

2024: Op naar het 40-jarig bestaan in 2025! Het ledenaantal  is inmiddels –  door de activiteiten in 2023? – weer op peil met rond de 60 leden. Er zijn momenteel 4 dansgroepen: maandagmorgen rustig, woensdagmorgen zitdans, woensdagavond een rustige en een snelle groep.